වයසක මෑන් මිඩියා වලින් ආපු හැමෝම පුදුම වෙන්න තමන් හදපු සුපිරි හෙලිකොප්ටර් එකෙන් දාපු වැඩපාර

මාර්ග තදබද ,මාර්ගවල ප්‍රශ්න ඇති නිසා ලෝකයේ නවතම සොයාගැනීම් රාශියක් අදවනවිට වෙළදපොලට නිකුත්වී තිබෙනවා ,ඒ අතරිනුත් ගුවන්යානා ශේශ්‍රයට හිමිවන්නේ මුලික තැනක් ,ඩ්‍රෝන් යානා වැනි විවිද නව නිපැයුම් අලුත් සංස්කරණ වෙළදපොලට නිකුත්වීම සිදුවෙනවා ,අද අපි වාර්තාකිරීමට යන්නේ මෙවන් තවත් අපුරු වීඩියෝවක් ඔයාලත් බලන්න ,ඔබේ අදහසත් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා